Klepter Classic


Направи запитване

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Информация

тегло кг/бр.25
бр. в палет42
разход кг/м25
вътрешно приложениеда
външно приложениеда
производителКлептер България

 

 

Описание, характеристики, техническа карта

Лепило на циментова основа КЛЕПТЕР КЛАСИК

KLEPTER CLASSIC е лепило на циментова основа. Създадена по австрийска технология високоякостна и еластична смeс с минерални добавки, и полимери. Предназначена е за саниране ,както на новопостроени така и на стари сгради за лепене на топлоизолационни плоскости от експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирол.

KLEPTER CLASSIC е хидро и мразоустойчива смес, която осигурява изключително здраво залепване и устойчивост срещу напукване. Минералните добавки и кварцовия пясък в сместа увеличават нейните топлоизолационни характеристики с над 15% и подобряват топлоизолационните качества на цялата система. Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C. При по-ниски или по-високи температури да се използват добавки.
Разходна норма – 5 кг/м², но в зависимост от предназначението и основата разхода може да се увеличи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална зърнометрия: 0,6мм

Плътност в сухо състояние:1480 кг/м.куб.

Коефициент на топлопроводимост – 0,8w/м.куб.

Коефициент на паропропускливост: около 50

Необходимо количество вода: около 4,5-6 л/торба

Минимална дебелина на слоя: 2-3мм

Разход на материал за лепене: около 4-5 кг/м²

Разход на материал за шпакловане: около 3,5-4,5кг/м²

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанася се по метода на ивици и топки. Количеството на лепилото се преценява в зависимост от равниността на основата и дебелината на лепилния слой (около 1 до 2мм) така, че да има контактна повърхност към стената мин. 40%. По периметъра на топлоизолационната плоча се нанася ивица с ширина около 5 см, а в средата се оформят три лепилни топки с големината на длан. Неравности до 10мм могат да бъдат изравнени с лепилното легло. Полагане на топлоизолационните плоскости се нареждат цели, отдолу нагоре, плътно една до друга, без фуги. Дюбелирането се осъществява 24 часа след залепването на топлоизолациооните плоскости.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО – собствен контpол на качеството в лабоpатоpия. Външен контрол на текущия производствен контрол от сертифициран орган.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Да се спазват нормите, указанията и техническите данни, касаещи основата и покритието. Да не се полага при температури под +5˚С. Фасадата да се защити от директно слънце, дъжд или силен вятър. Преди последваща обработка, слоя трябва да бъде оставен да съхне поне 2-3-дни .Върху фасадни плочи, които са били изложени повече от 2 седмици на въздействие на UV-лъчи (пожълтели плочи), не трябва да се шпаклова,  преди повторното им шлайфане и обезпрашаване. Да се ползва само чиста вода.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ХИМИКАЛИ

R-фази:  R 36/38: Дразни очите и кожата

R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа

S-фази:  S 2: Да се пази от деца

S 24: Да се избягва контакт с кожата

S 25: Да се пази от попадане в очите

S 27: Замърсено,напоено облекло да се съблече веднага

S 28: При контакт с кожата да се измие веднага

S 37: Да се носят подходящи защитни ръкавици

.

 

 

Тип