KLEPTER ELASTIK GAZOBETON


Направи запитване

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Информация

тегло кг/бр.25
бр. в палет42
разход кг/м25
вътрешно приложениеда
външно приложениеда
производителКлептер България

Описание, характеристики, техническа карта

Лепило на циментова основа  КЛЕПТЕР – ГАЗОБЕТОН

KLEPTER ELASTIK GAZOBETON е суха смес за зидане на газобетонни блокове на циментова основа с фибри. Създадена по австрийска технология високо-якостна и еластична смeс с минерални добавки, армиращи фибри и полимерни съставки. Предназначена е за зидане на блокчета от газобетон при вътрешни и външни условия. Подходяща за запълване на фугите на зидарията и за изравняване на повърхността.

KLEPTER ELASTIK GAZOBETON е хидро и мразоустойчива смес, която осигурява  здраво залепване и устойчивост срещу напукване. Минералните добавки и кварцовия пясък в сместа увеличават нейните характеристики с над 15%. Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C. При по-ниски или по-високи температури да се използват добавки. Разходна норма – 15 кг. на м.куб., но в зависимост от предназначението и основата разхода може да се увеличи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЗЪРНОМЕТРИЯ: 0,6мм

Якост на натиск: >5 N/кв.мм

Якост на опън: >2,5 N/кв.мм

Коефициент на топлопроводимост: 0,8W/м.к.

Необходимо количество вода: около 23% от количеството на сухото лепило, около 5,75л/торба(25кг)

Време за употреба: 3-4 часа, според атмосферните условия

Разход на материал: в зависимост от размера на блокчетата, около 15кг. сухо лепило на 1м.куб. зидария.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Лепило за газобетон се разбърква с бъркалка на бавни обороти до получаване на хомогенен разтвор. Да не се вкарва въздух в разтвора. Препоръ чва се време на престой за зреене 5 мин. след което се разбърква отново и при необходимост ссе добавя вода. Нанася се на гребен по цялата плоскост на контактната повърхност и с необходимата дебелина за запълване на фугата между газобетоновите блокчета. Времето за корекция е 10 мин. Да се спазват указанията на производители на тухли!

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Температурата на въздуха,основата и материала трябва да бъде над +5˚С, както по време на полагането, така и по време на свързването на материала. Във вече готовия разтвор да не се добавя вода. Да се ползва само чиста вода.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО – собствен контpол на качеството в лабоpатоpия. Външен контрол на текущия производствен контрол от сертифициран орган.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ХИМИКАЛИ

R-фази:  R 36/38: Дразни очите и кожата

R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа

S-фази:  S 2: Да се пази от деца

S 24: Да се избягва контакт с кожата

S 25: Да се пази от попадане в очите

S 26: При попадане в очите да се изплакне обилно с вода и да се потърси консултация с лекар

S 27: Замърсено,напоено облекло да се съблече веднага

S 28: При контакт с кожата да се измие веднага

S 37: Да се носят подходящи защитни ръкавици.

 

 

 

Тип