Klepter Universal


Направи запитване

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

Информация

тегло кг/бр.25
бр. в палет42
разход кг/м24
вътрешно приложениеда
външно приложениеда
производителКлептер България

Описание, характеристики, техническа карта

Лепило на циментова основа КЛЕПТЕР – УНИВЕРСАЛ

KLEPTER UNIVERSAL е шпакловка на циментова основа с фибри. Създадена по австрийска технология високо-якостна и еластична смeс с минерални добавки, армиращи фибри и полимерни добавки. Предназначена е за саниране ,както на новопостроени така и на стари сгради за шпакловка на топлоизолационни плоскости от експандиран (EPS) и екструдиран (XPS) полистирол, направа на армирана с фибромрежа шпакловка върху тях.

KLEPTER UNIVERSAL е хидро и мразоустойчива смес, която осигурява изключително здраво залепване и устойчивост срещу напукване. Минералните добавки и кварцовия пясък в сместа увеличават нейните топлоизолационни характеристики с над 15% и подобряват топлоизолационните качества на цялата система. Препоръчва се да се употребява при температура от +5 до +35°C.При по-ниски или по-високи температури да се използват добавки. Разходна норма – 4 кг. м², но в зависимост от предназначението и основата разхода може да се увеличи.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Максимална зърнометрия: 0,6мм

Плътност в сухо състояние:1480 кг/м.куб.

Коефициент на топлопроводимост – 0,8w/м.куб.

Коефициент на паропропускливост: около 50

Необходимо количество вода: около 4,5-6 л/торба.

Минимална дебелина на слоя: 2-3мм

Разход на материал за лепене: около 4-5 кг/ м²

Разход на материал за шпакловане: около 3,5-4,5 кг/м²

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

При лепене :

Нанася се по метода на ивици и топки. Количеството на лепилото се преценява в зависимост от равниността на основата и дебелината на лепилния слой (около 1 до 2мм) така, че да има контактна повърхност към стената мин. 40%. По периметъра на топлоизолационната плоча се нанася ивица с ширина около 5см, а в средата се оформят три лепилни топки с големината на длан. Неравности до 10мм могат да бъдат изравнени с лепилното легло. Полагане на топлоизолационните плоскости се нареждат цели, отдолу нагоре, плътно една до друга, без фуги. Дюбелирането се осъществява 24 часа след залепването на топлоизолационните плоскости.

При шпакловане:

Върху бетон: основата да се почисти добре и да се отстранят остатъците от кофражни масла.

Върху варови/циментови мазилки: основата да се почисти добре, пукнатините да се запълнят в отделен цикъл.

Върху бояджийски покрития: трябва да бъдат устойчиви на измиване, здраво свързани с основата и да не кредитират.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ

Да се спазват нормите, указанията и техническите данни, касаещи основата и покритието. Да не се полага при температури под +5˚С. Фасадата да се защити от директно слънце, дъжд или силен вятър. Преди последваща обработка, слоя трябва да бъде оставен да съхне поне 2-3-дни. Върху фасадни плочи, които са били изложени повече от 2 седмици на въздействие на UV-лъчи (пожълтели плочи), не трябва да се шпаклова,  преди повторното им шлайфане и обезпрашаване. Да се ползва само чиста вода.

ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО – собствен контpол на качеството в лабоpатоpия. Външен контрол на текущия производствен контрол от сертифициран орган.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЗАКОНА ЗА ХИМИКАЛИ

R-фази:  R 36/38: Дразни очите и кожата

R 43: Възможна реакция при контакт с чувствителна кожа

S-фази:  S 2: Да се пази от деца

S 24: Да се избягва контакт с кожата

S 25: Да се пази от попадане в очите

S 27: Замърсено,напоено облекло да се съблече веднага

S 28: При контакт с кожата да се измие веднага

S 37: Да се носят подходящи защитни ръкавици

 

 

Тип